فرم تماس با ما

تماس با روابط عمومی
  • لطفا در بازه زمانی (ساعت 8 الی 22) پیام خود را ارسال نمائید

تماس با شهرداری هشتگرد

تماس مستقیم با شهرداری هشتگرد

شهر هشتگرد

هشتگرد مرکز شهرستان ساوجبلاغ است و در بخش مرکزی این شهرستان قرار گرفته‌است

در لغت‌نامه دهخدا در مورد هشتگرد آورده شده‌است: دهی است از بخش شهرستان کرج که دارای ۸۰۹ تن سکنه، آب آن از رود کردان و محصول عمده اش غله، صیفی، انگور و لبنیات است. امامزاده‌ای دارد که بنای آن قدیمی است.

تماس با شهرداری هشتگرد

تماس با شهرداری هشتگرد

شهردار و اعضای شورا

مهندس پیام رئیسی

مهندس پیام رئیسی

شهردار هشتگرد

5/5
  • لطفا در بازه زمانی (ساعت 8 الی 22) پیام خود را ارسال نمائید
آقای علیرضا مویدی

ریاست شورای شهر

5/5
  • لطفا در بازه زمانی (ساعت 8 الی 22) پیام خود را ارسال نمائید

آقای جواد فلاحتکار

نایب رییس شورا

5/5
  • لطفا در بازه زمانی (ساعت 8 الی 22) پیام خود را ارسال نمائید

آقای محسن فیروز زارع

عضو شورا

5/5
  • لطفا در بازه زمانی (ساعت 8 الی 22) پیام خود را ارسال نمائید
خانم نرگس صالحی

عضو شورا

5/5
  • لطفا در بازه زمانی (ساعت 8 الی 22) پیام خود را ارسال نمائید

آقای رضا واحدی

عضو شورا

5/5
  • لطفا در بازه زمانی (ساعت 8 الی 22) پیام خود را ارسال نمائید
آقای بهروز افشاری

عضو شورا

5/5
  • لطفا در بازه زمانی (ساعت 8 الی 22) پیام خود را ارسال نمائید

آقای محمدرضا کاشف

عضو شورا

5/5
  • لطفا در بازه زمانی (ساعت 8 الی 22) پیام خود را ارسال نمائید

بازرسی

آقای محسن احمدی

بازرسی

5/5
  • لطفا در بازه زمانی (ساعت 8 الی 22) پیام خود را ارسال نمائید

گالری تصاویر