فرم تماس با ما

تماس با روابط عمومی

فرم غیر فعال می باشد خارج از زمان اعلام شده است

تماس با شهرداری هشتگرد

تماس مستقیم با شهرداری هشتگرد

شهر هشتگرد

هشتگرد مرکز شهرستان ساوجبلاغ است و در بخش مرکزی این شهرستان قرار گرفته‌است

در لغت‌نامه دهخدا در مورد هشتگرد آورده شده‌است: دهی است از بخش شهرستان کرج که دارای ۸۰۹ تن سکنه، آب آن از رود کردان و محصول عمده اش غله، صیفی، انگور و لبنیات است. امامزاده‌ای دارد که بنای آن قدیمی است.

تماس با شهرداری هشتگرد

تماس با شهرداری هشتگرد

شهردار و اعضای شورا

مهندس علی یعقوبی

شهردار هشتگرد

5/5

فرم غیر فعال می باشد خارج از زمان اعلام شده است

آقای بهروز افشاری

ریاست شورای شهر

5/5

فرم غیر فعال می باشد خارج از زمان اعلام شده است

آقای محمدرضا کاشف

نایب رییس شورا

5/5

فرم غیر فعال می باشد خارج از زمان اعلام شده است

آقای محسن فیروز زارع

عضو شورا

5/5

فرم غیر فعال می باشد خارج از زمان اعلام شده است

خانم نرگس صالحی

عضو شورا

5/5

فرم غیر فعال می باشد خارج از زمان اعلام شده است

آقای رضا واحدی

عضو شورا

5/5

فرم غیر فعال می باشد خارج از زمان اعلام شده است

آقای علیرضا مویدی

عضو شورا

5/5

فرم غیر فعال می باشد خارج از زمان اعلام شده است

آقای جواد فلاحتکار

عضو شورا

5/5

فرم غیر فعال می باشد خارج از زمان اعلام شده است

بازرسی

آقای محسن احمدی

بازرسی

5/5

فرم غیر فعال می باشد خارج از زمان اعلام شده است

گالری تصاویر