فرم نظرسنجی
  • ارباب رجوع گرامی: به منظور تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی شهروندان و مراجعه کنندگان محترم، شهرداری هشتگرد اقدام به جمع آوری نظرات همشهریان گرامی نموده است. لذا خواهشمند است با پاسخگویی صادقانه جهت رفع ایرادها و نقاط ضعف احتمالی در نحوه خدمات رسانی ما را یاری فرمائید
  • بسیار خوبخوبمتوسطبدخیلی بد
  • بسیار خوبخوبمتوسطبدخیلی بد
  • بسیار خوبخوبمتوسطبدخیلی بد
  • بسیار خوبخوبمتوسطبدخیلی بد
  • بسیار خوبخوبمتوسطبدخیلی بد
  • بسیار خوبخوبمتوسطبدخیلی بد